(Θέμα) Θέλουν να πάνε στη Βουλή τα… μικρά Σωματεία /Ερωτήματα- εισηγήσεις

0

Αρκετά Σωματεία, όχι μεγάλου εκτοπίσματος, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γιατί τσουβαλιάζονται μαζί με ΟΛΑ τα υπόλοιπα που έχουν τη ταμπέλα… Σωματείο. Μάθαμε ότι γίνεται προσπάθεια για να…πάει θέμα στη Βουλή με τίτλο: Έγκριση και λειτουργία Αθλητικών Σωματείων και ακαδημιών – Βάση του Αθλητισμού. 

Image

Από το 2019 που ορίστηκαν και δόθηκαν οι αρχικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις στα καταστατικά όλων των μη κερδοσκοπικών συλλόγων, οργανώσεων και Σωματείων, μέχρι και σήμερα, συνεχίζεται να αποστέλλεται αλληλογραφία και οδηγίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δια μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων (που καθόλου δεν γνωρίζουν τα βασικά ως προς τη λειτουργία ενός αθλητικού Σωματείου), χωρίς πρώτα ύπαρξης αντικειμενικής, ολιστικής και οριζόντιας μελέτης και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με τα ίδια τα Σωματεία. 

Η διαδικασία αυτή έχει φέρει αρκετά προβλήματα στην λειτουργία των Σωματείων αφού δεν είναι 
ξεκάθαρος ακόμα ο τρόπος που πρέπει να λειτουργήσουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλά Σωματεία έχουν διαγραφεί μονομερώς και παράνομα από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως υποστηρίζουν αρκετοί εμπλεκόμενοι. 

Υπάρχουν σοβαρές κατηγοριοποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στα μη κερδοσκοπικά Σωματεία, (πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωφελή, ειδικού σκοπού κτλ), υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρου ισόνομου νομοθετικού πλαισίου και δεν υπάρχει συνεννόηση και διαβούλευση πριν την λήψη των τελικών αποφάσεων.

Υπάρχουν σοβαρά παράπονα από πολλά Σωματεία ότι οι κατά τόπου επαρχιακές διοικήσεις δεν συνεργάζονται αλλά και δεν βοηθάνε τα Σωματεία, ενώ δεν απαντάνε στις επιστολές που αποστέλλονται και επίσης υπάρχει διαφορετικός τρόπος χειρισμού ανά επαρχία.

Και εγείρονται σημαντικά ερωτήματα:
1. Τι διαφορετικό προσφέρει σε ανήλικους, ένα ιδιωτικό φροντιστήριο αγγλικών ή μαθηματικών,  μια ιδιωτική σχολή χορού ή μπαλέτου ή θεάτρου ή μουσικής και μια ακαδημία αθλητισμού στο  οποιοδήποτε άθλημα; (εκπαίδευση και εκμάθηση κάνουν όλοι) και για ποιο λόγο πρέπει να  υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο; 

2. Ποια είναι τα πραγματικά έξοδα – έσοδα, ποιες είναι οι προδιαγραφές λειτουργίας και υποχρεώσεις όλων των πιο πάνω; Που είναι η αρχή του ίσου ανταγωνισμού; Τι διαφορετικό  έχει το πτυχίο πανεπιστημίου ενός φιλόλογου και ενός γυμναστή; Που αλλού μπορεί να εργαστεί ένας πτυχιούχος γυμναστής – προπονητής; 

3. Γιατί μια σχολή θεάτρου, μουσικής, αγγλικών, χορού κτλ, ΔΕΝ εμπίπτει στο ΦΠΑ αλλά ένα  Σωματείο – ακαδημία, που έχει δεκαπλάσια έξοδα (δελτία υγείας, στολές, αγώνες, διαιτησίες,  μεταφορές κλπ), θα πρέπει να εμπίπτει στο ΦΠΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς (ιδιωτικές σχολές γυμναστικής – ΚΟΑ); 

4. Πόσο λειτουργικός και εναρμονισμένος στα νέα δεδομένα είναι ο κανονισμός του ΚΟΑ περί  ιδιωτικών σχολών γυμναστικής και γιατί αφορά μόνο κάποια αθλήματα; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο  για τους άλλους τομείς ως προς τον έλεγχο και έγκριση τους; 

Αρκετά Σωματεία που έχουν εγείρει το θέμα στη Βουλή εισηγούνται τα εξής:
– Έναρξη γενικής δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κυρίως με τα ίδια τα Σωματεία και τους πτυχιούχους προπονητές -γυμναστές). Όχι μόνο με τις ομοσπονδίες, που πολλές δεν τολμούν να πάρουν θέση!

– Καταγραφή των νέων δεδομένων (κατηγοριοποίηση Σωματείων, οριζόντια και δίκαια μέτρα).

– Εισηγήσεις και συμφωνία δράσης συγκεκριμένου οδικού χάρτη (εφαρμογή ηλεκτρονικών εγγράφων – Νόμος Αυγενάκη Ελλάδα).

– Νομοθετική ή άλλη μεταρρύθμιση ίση 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο ΚΟΑ θα πρέπει να δώσουν τη λύση.

Φαίνεται ότι η δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για να τεθούν οι νέες βάσεις για την ανάπτυξη αλλά και τον πλήρη έλεγχο. Είναι πολλά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον αθλητισμό στη χώρα μας, πολλές οι ασάφειες, μη δίκαιη και αντικειμενική διαχείριση.