ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ από το ΑΠΟΕΛ…

0

Διευκρινιστική τοποθέτηση από το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ενόψει της Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης (21/7):

Διευκρινίζουμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου ελεγμένες από ανεξάρτητο Ελεγκτή.