ΕΚΤΑΚΤΟ: Απαγόρευση μεταγραφών από τη Euroleague στον Ολυμπιακό

0

Η Euroleague ανακοίνωσε πως επιβάλει προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών στον Ολυμπιακό για μη τήρηση Financial Fair Play, ενώ γνωστοποίησε πως συνεχίζει τον έλεγχο για τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως επιβάλει στους Πειραιώτες ποινή-«βόμβα», καθώς τίθεται σε ισχύ προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για την υπόθεση.

Αυτή, όπως τονίζεται, αναμένεται από την Οικονομική Επιτροπή σε διάστημα 30 ημερών, όταν και ολοκληρωθεί όλη η ανταλλαγή εγγράφων.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης παραπέμπει τον Ολυμπιακό στην Οικονομική Επιτροπή (Financial Panel) για περαιτέρω παρακολούθηση της κατάστασης συμμόρφωσης του συλλόγου με τους Κανονισμούς Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Fair Play (FSFPR).

Η διαδικασία άνοιξε με βάση τη φερόμενη παράβαση ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων, παραλείποντας να δώσει πληροφορίες και μη εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων Σχεδίων Συμμόρφωσης (Compliance Plans), σύμφωνα με τα Άρθρα 32α, δ και ε του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναμένεται σε διάστημα 30 ημερών, όταν και ολοκληρωθεί όλη η ανταλλαγή εγγράφων

Από την Οικονομική Επιτροπή έχει επιβληθεί ένα προσωρινό μέτρο, το οποίο απαγορεύει στον Ολυμπιακό να αποκτήσει νέους παίκτες ή προπονητές, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση.

Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης έλαβε τις εξωτερικά ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο όμιλος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους Κανονισμούς του FSFPR, η έρευνα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 θα συνεχιστεί με τη λήψη περαιτέρω μέτρων».

Και στα αγγλικά:

The Euroleague Basketball Management Control Commission has referred Olympiacos Piraeus to the Finance Panel for further monitoring of the club’s compliance status with the Financial Stability and Fair Play Regulations (FSFPR).

The proceeding has been opened on the basis of an alleged infringement of overdue payables, omitting to provide information, and unfulfillment of agreed Compliance Plans, under Articles 32.a), d) and e) of the Euroleague Basketball Disciplinary Code. The decision from the Finance Panel is expected within 30 days, once the exchange of all communications is complete.

A transitory measure has been imposed by the Finance Panel banning Olympiacos from registering new players or head coaches until their decision is issued.

The Management Control Commission has received the externally audited accounts of Panathinaikos OPAP Athens. In order to ensure that the club is fulfilling its FSFPR obligations, the investigation initiated in April 2019 will continue with further steps taken.