Έρχεται το BoC Fintech Hackathon 4.0: 06 – 08 Οκτωβρίου 2023

0

O 4ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών BoC Fintech Hackathon 4.0, είναι γι’ άλλη μια χρονιά γεγονός. Η θεματολογία του Μαραθωνίου σχετίζεται με τις καινοτόμες τεχνολογίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Fintech) και θα διεξαχθεί στις 06-08 Οκτωβρίου 2023, με φυσική παρουσία, στο IDEA Innovation Center.

Για την καλύτερη προετοιμασία του μαραθωνίου, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ημερίδα ενημέρωσης Open Day στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο Open Day θα γίνει παρουσίαση της διαδικασίας, των στόχων αλλά και των προκλήσεων από την ομάδα διοργάνωσης, όπως επίσης θα γίνει αναφορά σε καλές πρακτικές και παραδείγματα γύρω από την θεματολογία του Fintech. – https://bochackathon.com/openday

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο BoC Fintech Hackathon 4.0 μπορούν να συμμετέχουν προγραμματιστές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), επαγγελματίες, φοιτητές, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες προωθούν την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του fintech.

Στόχος, είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές.

Η Τράπεζα Κύπρου μέσα από τα open banking APIs (sandbox), το SDK (Software Development kit) καθώς και τα Jinius APIs, θα παρέχει τη δυνατότητα τεχνολογικής υποστήριξης των εφαρμογών των ομάδων, ώστε να ενσωματώνουν καινοτόμες δυνατότητες όπως τη διενέργεια πληρωμών και την  ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποίησης δεδομένων συναλλαγών με ασφαλή τρόπο.

Βραβεία

Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα υπάρχουν σημαντικά χρηματικά και άλλα βραβεία, τα οποία θα αναρτηθούν στο website του διαγωνισμού:

 • 1ο βραβείο €5.000
 • 2ο βραβείο €3.000
 • 3ο βραβείο €2.000


Οι εφαρμογές που θα αναπτύξουν οι ομάδες μπορούν να απαντούν με κατάλληλο επιχειρησιακό τεχνολογικό τρόπο στις παρακάτω προκλήσεις, χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές:

 • Για πελάτες:
  • Financial Literacy (helping customers in making sound financial decisions)
  • Προσωπικός Οικονομικός Βοηθός (ευκαιρίες, τήρηση βιβλίων, ειδοποιήσεις)
  • User-Authored Smart Contracts (using NLP, over Blockchain)
 • Για Επιχειρήσεις:
  • Predictive Analytics (investment, trading, risk management)
  • Anomaly Detection (fraud detection, stress detection)
  • Decision Support (underwriting, credit scoring, KYC, compliance)
  • Process Automation (task completion, trading, reporting)
 • Πελάτες και επιχειρήσεις:
  • Υποστήριξη αλληλεπίδρασης C2B/B2B (ευκαιρίες αγοράς, διαφήμιση)
 • Decision Intelligence (AI, RPA, BPM/ODM)
 • VR/AR/MR και Metaverse

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους με επαγγελματίες του χώρου.