Νέα αναβολή

0

Το παιχνίδι μεταξύ Άτλαντας Πάφου – ΚΝ ΑΓ Νικολάου για το κύπελλο Β1 και Β2 αναβάλετε λόγο δεύτερης ένστασης του Διγενή για την απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Το σωματείο με επιστολή του στις 21.1, ενημέρωσε ότι θα υποβάλει έφεση κατά τις απόφασης του Αθλητικού Δικαστή και ζητάει όπως αναβληθεί ο αγώνας μέχρι να εξεταστεί.

Coffee House