Ο ΚΑΦΕΝΕΣ ΜΑΣ: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

0

Με βάση τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές μας ποιος προτίθεται να αναλάβει την ευθύνη;

Blue Island
 

Που ζούμε;

Στην Κύπρο ζούμε.

Σε μια χώρα που έχει γίνει συνήθεια η ατιμωρησία, η εκμετάλλευση, το ψέμα και η ζηλοφθονία.

Οι αποφάσεις εξάλλου και οι κατευθυντήριες γραμμές αυτή τη στιγμή είναι τόσο σημαντικές όσο και το οξυγόνο που αναπνέουμε.

Star Balm