Οι χαλαρώσεις που αποφασίστηκαν

0

Στην ανακοίνωση νέων χαλαρώσεων προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλας, πριν από λίγο…

α) από τις 8 Μαρτίου όπως τα θετικά στον ιό άτομα δύναται να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα, νοουμένου ότι εξασφαλίσουν αρνητική εξέταση (Rapid ή PCR). Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, δύναται η διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι αρνητικοποίησης, ή μέχρι την 10η ημέρα αυτοπεριορισμού. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ.