Οι επιδράσεις του εγκλεισμού στα παιδιά μας σε αγωνιστικό επίπεδο

0
Οι πάρακάτω παρατηρήσεις και συμπεράσματα αφορούν σε μεγάλο βαθμό την Δημοτική ηλικιακή κατηγορία και εστιάζονται μόνο μέσα στις τέσσερεις γραμμές του γηπέδου.
Του Κώστα Εγγλέζου
1.Συντηρητισμός και διστακτικότητα κυρίως σε επίπεδο συνεργασιών και ομαδικής λειτουργίας.Δεν εμπιστεύονται τόσο εύκολα .
2.Μειωμένη ικανότητα προσαρμοστικότητας σε οδηγείες-μηνύματα-ερεθίσματα ,τόσο ως προς το χρόνο αντίδρασης,όσο και ως προς την ουσία του ίδιου του μηνύματος.
3.Ψυχοπνευματική υπερευαισθησία όσον αφορά κυρίως στην διαχείρηση προσωπικής«αποτυχίας»αλλά και στο ομαδικό αρνητικό αποτέλεσμα.
4.Μεγαλήτερη ανάγκη για παιγνιώδη ασκησιολόγιο αλλά και παιχνίδι πέντε εναντίον πέντε .
Στα πλαίσια όπως πάντα και αυτοκριτικής διάθεσης θεωρώ ότι πρώτιστα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι κανένα παιδί δεν ευθύνεται για το φαινόμενο αυτό.Ας δούμε την περίοδο αυτή ως μεταβατικό στάδιο , ας ξεχάσουμε για λίγο τον πρωταθλητισμό ,αξιοποιώντας το χρόνο αυτό προσαρμοστικά ως προς τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Εξάλλου αυτό πρέπει να είναι και η γενικότερη φιλοσοφία κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ προπονήσεις παιγνιώδους χαρακτήρα με ασκήσεις που εδραιώνουν την ομαδικότητα και την αλληλοεξάρτηση ώστε να αναπτυχθεί ξανά η εμπιστοσύνη μεταξύ τους.
Ένα κλικ ποιο κάτω στο βαθμό δυσκολίας σε ασκήσεις ατομικής τεχνικής αλλά και της ομαδικής τακτικής, με υποστηρικτική προσέγγιση και διάθεση.Στους αγώνες επικροτούμε τις επινοήσεις των παιδιών και όχι το αποτέλεσμα .
Περιμένω τις εισηγήσεις σας για το επόμενο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!