Οι συμπεριφορές πάντα εκφράζουν τον «αποστολέα»…

0

Άρα και ποτέ, μα ποτέ, τον παραλήπτη!

Με αφορμή κάποια αρνητικά σχόλια που δημοσιοποιήθηκαν, με αποδέκτη την Κάλια Παπαδοπούλου και με αιτία, τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην ιστοσελίδα μας, οφείλουμε ως η ιστοσελίδα που φιλοξένησε την Κάλια Παπαδοπούλου, να τοποθετηθούμε…

Για το ποιόν, την πορεία και τα επιτεύγματα της Κάλιας, δεν χρειαζόμαστε αποδείξεις, επειδή τα έχουμε ζήσει και καταγράψει μέσα από το πέρασμα των χρόνων!

Επομένως, οι οποιεσδήποτε συμπεριφορές, που έχουν να κάνουν με τα επιτεύγματα της, πάντα εκφράζουν το ποιόν του αποστολέα…