Το νέο Δ.Σ. του ΣΚΚΚ

0

Το νέο Δ.Σ. του ΣΚΚΚ αποτελείται από τους: 

 

Γιώργος Γουζούασης Πρόεδρος
Κώστας Σταύρου Αντιπρόεδρος
Ορέστης Αντωνιάδης Γραμματέας
Μάριος Μουκτάρης Ταμίας
Αντώνης Γεωργίου Μέλος
Μάριος Αθανασίου Μέλος
Θανάσης Ξενοφώντος Μέλος