«Βόμβα» δισεκατομμυρίων ευρώ εξαγγέλλει σήμερα ο Αναστασιάδης

0
Έρχεται ρευστό από την Ευρώπη / Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα μπουν στο παζάρι

Στις 11 το μεσημέρι σήμερα (17/5) ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρουσιάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου που εντάσσεται στο πρόγραμμα «η Κύπρος του Αύριο», σηματοδοτώντας έτσι την επανεκκίνηση της οικονομίας, αφού δισεκατομμύρια ευρώ θα μπουν στο παζάρι. Και δεν είναι μόνο αυτό, αφού θα πρέπει να σημειωθεί πως το Σχέδιο «η Κύπρος του Αύριο» αποτελείται από δύο μέρη.

>>> Δείτε εδώ την παρουσίαση του Προέδρου για το Σχέδιο Ανάκαμψης <<<

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο και θα παρουσιάσει σήμερα ο ΠτΔ ύψους €1,25 δισεκατομμυρίων, ενώ το δεύτερο είναι η αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ της για έργα ύψους €1,8 δισεκατομμυρίων, περιλαμβανομένης και της εθνικής εισφοράς.

>>> Αντίδραση ΔΗΚΟ μετά την παρουσίαση ΠτΔ: «Δεν μας τα χαρίζει η ΕΕ, θα τα αποπληρώσουμε» <<<

Να σημειώσουμε πως όπως είχε αναφέρει και η Brief σε προηγούμενο της ρεπορτάζ, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τα δύο θεσμικά όργανα της Ε.Ε., και για το πρώτο μέρος του Σχεδίου, η Κύπρος αναμένεται να λάβει προχρηματοδότηση €156 εκ. (ποσοστό 13% του συνόλου της χρηματοδότησης που ανέρχεται στο €1,25 δις).

Από το ποσό αυτό, το €1,05 δις θα παραχωρηθεί με τη μορφή χορηγιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποσό €200 εκ. ως χαμηλότοκο δάνειο.

Έξτρα 1,4 δισ. ευρώ

Ωστόσο, αυτά δεν είναι τα μοναδικά ευρώ που θα ριχθούν στο παζάρι, καθώς σύμφωνα με την Μελέτη Αντικτύπου που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, υπολογίζεται πως σε αυτά θα προστεθούν και €1,4 δισ. από περεταίρω επενδύσεις και αναβαθμίσεις που θα προκύψουν λόγω των επιχορηγήσεων, αυξάνοντας έτσι το ποσό σε €4,4 δισ. για την επόμενη εξαετία. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη αναμένεται πως μόνο από τα €1,25 δισ. θα δημιουργηθούν 11.000 θέσεις εργασίας.

Ταχεία αλλά όχι αυτόματη εκταμίευση – Προϋπόθεση οι μεταρρυθμίσεις 

Όπως σημειώνεται τα Σχέδια είναι ταχείας εκταμίευσης και όχι αυτόματης, αφού η επιχορήγηση θα δίνεται αναλόγως έργων για την επόμενη εξαετία.

Πιο συγκεκριμένα, καθώς οι εκταμιεύσεις θα γίνονται αναλόγως προόδου αρκετά από τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, ενδεχομένως να χρήζουν αναθεώρησης ή και δημιουργίας νέων νομοθεσιών και μεταρρυθμίσεων. Εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι η νέα Βουλή θα έχει ένα πολύ σοβαρό και πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσει ως προς την επίτευξη του στόχου της πλήρους εκταμίευσης του ποσού.

Οι 5 Άξονες πολιτικής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σήμερα θα παρουσιάσει το πρώτο μέρος του προγράμματος που αφορά το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται η Brief, αυτό το σχέδιο θα στηρίζεται σε 5 άξονες πολιτικής: 

1/ Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία που θα αφορά ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας και ενισχυμένη πολιτική προστασία

2/ Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία όπου θα αφορά την ουδετερότητα του κλίματος, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, την εξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος

3/ Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας που θα αφορά ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και διαφοροποίηση της οικονομίας, ενισχυμένη έρευνα και καινοτομία, επιχειρηματική υποστήριξη για ανταγωνιστικότητα, εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης και καταπολέμηση της διαφθοράς και την διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας

4/ Προς μια ψηφιακή εποχή που θα αφορά την αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα και  προαγωγή του e-government

5/ Αγορά εργασίας, εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, αναβάθμιση και επανεκπαίδευση και την αγορά εργασίας

Κονδύλια και πού θα διοχετευθούν

Όπως είχε αναφέρει και η Brief σε προηγούμενο της ρεπορτάζ, σύμφωνα με το Σχέδιο τα κονδύλια θα διοχετευθούν ως ακολούθως:

  • €74,1 εκ. θα διοχετευτεί στον τομέα της δημόσιας υγείας.
  • €445,7 εκ. για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας (€169 εκ. για τη διαφοροποίηση της οικονομίας, €88,9 εκ. για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς).
  • €78,8 εκ. για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και €64 εκ. για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.
  • €44,5 εκ. για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.
  • €469 εκ. για την πράσινη οικονομία (€307, 6 εκ. για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τη διείσδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, €81,1 εκ. για τις βιώσιμες μεταφορές και €80,2 εκ. για την έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων).
  • €89,3 εκ. εκ των οποίων €53 εκ. για αναβάθμιση των υποδομών για τη συνδεσιμότητα και €36,3 εκ. για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • €168,5 εκ. για την εκπαίδευση και κατάρτιση (€94 εκ. για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και αναβάθμιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων, €74,5 εκ, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση.

Brief