Έχουμε δύο σιγουράκια!

0

Κάλια στην ΑΕΛ και Γιαγκουλής στην ΕΘΑ!

Αυτά είναι τα σιγουράκια! Μπορεί να κάνουμε και λάθος!

Καμιά επίσημη ενημέρωση όμως! Αυτά δεν παίζονται στην ΣΤΟΙΧΙΜΑΝ!

Συνεχίζουμε!